Warning: array_unshift() expects parameter 1 to be array, string given in /web/htdocs4/aksvocz/home/www/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/inc/query-filtering/wpml-slug-resolution.class.php on line 24

Warning: array_unique() expects parameter 1 to be array, string given in /web/htdocs4/aksvocz/home/www/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/inc/query-filtering/wpml-slug-resolution.class.php on line 26

Warning: array_shift() expects parameter 1 to be array, null given in /web/htdocs4/aksvocz/home/www/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/classes/query-filtering/class-wpml-404-guess.php on line 132

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /web/htdocs4/aksvocz/home/www/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/classes/query-filtering/class-wpml-404-guess.php on line 133

Warning: array_unshift() expects parameter 1 to be array, string given in /web/htdocs4/aksvocz/home/www/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/inc/query-filtering/wpml-slug-resolution.class.php on line 24

Warning: array_unique() expects parameter 1 to be array, string given in /web/htdocs4/aksvocz/home/www/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/inc/query-filtering/wpml-slug-resolution.class.php on line 26

Warning: implode(): Invalid arguments passed in /web/htdocs4/aksvocz/home/www/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/inc/query-filtering/wpml-name-query-filter.class.php on line 155
Osobní zastoupení kanceláře . SITKOVÁ & VOSTŘEL advokátní kancelář

JUDr. Markéta Sitková
advokátka

Zapsána u České advokátní komory ev. č. 11336.
Vystudovala Právnickou fakultu v Plzni v letech 1998—2003, v oboru právo se získáním titulu Mgr., v oboru veřejná správa se získáním titulu Bc. Je členem advokátní komory, advokacii vykonává od roku 2003.

Od roku 2003 působila jako advokátní koncipientka v advokátní kanceláři JUDr. Jaroslav Krůšek, JUDr. Jan Jasa v Karlových Varech, od roku 2006 jako advokát, až do roku 2012, kdy začala vykonávat advokacii jako samostatný advokát. Od ledna 2015 vykonává advokacii ve sdružení advokátů společně s Mgr. Michalem Vostřelem.

V rámci své koncipientské a advokátní praxe získala bohaté zkušenosti především s právem občanským, právem rodinným, právem nemovitostí, jakož i obecně s problematikou závazkových právních vztahů, náhrady škod a s problematikou zastupování v soudních řízeních. Současně získala bohatou praxi v rámci problematiky obchodních společností, zdravotnického práva, problematiky ochranných známek,  zastupování klientů v developerských projektech.  Působí rovněž jako obhájce v trestním řízení.

Mgr. Michal Vostřel
advokát

Zapsán u České advokátní komory ev.č. 16117
Právnické vzdělání získal v letech 2006–2011 na Právnické fakultě Univerzity Karlovy
v Praze, obor právo. Členem České advokátní komory je od 10. 11. 2011, kdy působil jako advokátní koncipient
v advokátní kanceláři JUDr. Jana Jasy v Karlových Varech, následně v advokátní kanceláři JUDr. Markéty Sitkové.
Po úspěšném složení advokátních zkoušek v prosinci 2014 je od 8.1.2015 zapsán u České advokátní komory jako advokát. Advokacii vykonává ve sdružení advokátů s JUDr. Markétou Nešporovou.

Mgr. Michal Vostřel se v rámci své praxe se zaměřuje především na právo nemovitostí, právo občanské a obchodní, smluvní agendu, jakož i spornou agendu včetně vymáhání pohledávek, exekuční a insolvenční řízení. Zároveň působí i jako obhájce v trestním řízení.

Právní služby poskytuje také v jazyce anglickém a ruském.