Odměna advokáta za poskytnuté právní služby je dána individuální dohodou mezi advokátem a klientem. Její výše je stanovena vždy s ohledem na konkrétní okolnosti, náročnosti právního zastupování, potřeb a možnosti klienta.

Tato odměna může být sjednaná jako:

  • časová odměna, podle skutečně vynaloženého času advokátem při poskytování právní služby. Hodinová sazba činí od 1.500,– Kč do 2.500,- Kč za hodinu. Horní sazba je použita v případech vyšší náročnosti (časová bezodkladnost, mimořádná náročnost věci, použití cizího jazyka)
  • v případě dlouhodobé spolupráce je možné aplikovat dohodnutou paušální odměnu za pravidelné poskytování právních služeb v určeném časovém období. Proti hodinové sazbě u jednorázové spolupráce je aplikace paušální odměny advokáta pro klienta výhodnější
  • pevná odměna, za vyřízení celé záležitosti bez ohledu na časovou náročnost a složitost poskytované právní služby
  • odměna za úkon, podle počtu úkonů právní služby učiněných advokátem vyčíslena z tarifní hodnoty dle advokátního tarifu

Není-li odměna mezi klientem a advokátem dohodnuta, řídí se výše odměny dle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb. – advokátním tarifem.